ВАЗОРАТХО, КУМИТАХО ВА АГЕНТХОИ ДАВЛАТИ


1. Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон
734051, ЧТ, ш. Душанбе, х.Рудаки,42.
Тел.: (992-37) 221-18-08, факс: 221-02-59.
E-МАЛ: mfart@tajik.net.
Раёсати консули:
Тел.: 441-0505, 221-43-77,
факс: 221-15-60
Сурогаи электрони: consulmid@gmail.com
Веб-сайт: www.mfa.tj.


• Вазорат идоракунии давлатиро дар соҳаи муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ амалӣ менамояд.

 

 2. Вазорати рушди иктисод ва савдои Чумхурии Точикистон
734002, ЧТ, ш. Душанбе, к. Бохтар, 37
Тел.: (992-37) 221-46-00, 227-34-34
факс: 221-51-32.
сурогаи электрони: medt@saturn.tj; info@met.tj
Веб-сайт: www.met.tj.

•  Вазорат  вазифахоро  оид ба  тахия ва татбики сиёсати давлати ва танзимдарории меъёрии хукукиро дар бахши тахлил  ва  тахияи  консепсияо, стратегияхои  кутохмухлат, миёнамухлат  ва  дарозмухлат,  барномахо ва дурнамохои рушди иктисодию ичтимоии мамлакат,  фаъолияти иктисодии хоричи, савдо, рушди иктисодии минтакахо,  патентхо ва ташаккули захирахои иттилооти, хариди давлатии молхо,  захирахои давлати,  танзими фаъолияти монополияхои  табии ва г. амали менамояд.

 

 3. Вазорати молияи Чумхурии Точикистон
734025, ЧТ, ш. Душанбе, к. Академикхои Раджабовхо, 3.
Тел.: (992-37) 221-64-10, 227-39-41
факс: 221-33-29.
Сурогаи электрони: min_fin@tojikiston.com
Веб-сайт: www. minfin.tj

• Вазорат   пешбурди   сиёсати   ягонаи   давлати   ва батанзимдарории  меъёрии  хукукии  фаъолияти  молияви,  бучети,  андоз, сугуЧТави ва асъорро таъмин менамояд ва  риояи  конунгузории  андоз,бахисобгирии дуруст,  пурра ва саривккт ба бучети давлати  ва  фондхои давлати ворид намудани андозхо,   пардохтхо ва дигар пардохтхои хатмиро аз андозсупорандагон назорат менамояд.

 

4. Вазорати адлияи Чумхурии Точикистон
734024, ЧТ, ш. Душанбе, х.Рудаки, 25.
Тел.: (992-37) 221-00-82
факс: 221-80-66.
Веб-сайт: www.minjust.tj

• Вазорат татбики сиёсати  давлат  ва  батанзимдарории  меъёрии  хукукиро  дар   сохахои меъёрэчодкуни,  ёрии  хукуки  ба  шахрвандон,  ичрои чазои чинояти,  экспертизаи суди ва криминалисти,  дигар сохахои адлияе,  ки бо конунгузории Чумхурии Точикистон муайян шудаанд, таъмин менамояд.

 

5. Вазорати мудофиаи Чумхурии Точикистон

734002, ЧТ, ш. Душанбе, к. Бохтар, 59.
Тел.: (992-37) 221-69-83
факс: 221-18-97

 

6. Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон

734025, ЧТ, ш. Душанбе, к. Техрон, 29
Тел.: (992-37) 221-30-53
факс: 227-98-98

 

7. Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон.
734012, ЧТ, ш. Душанбе, х. Рудаки, 22.
Тел.: (992-37) 221-69-97
факс: 221-82-81.
Сурогаи электрони: minprom@netrt.org.

• Вазорат сиёсати ягонаи давлати ва батанзимдарории  меъёрии  хукуки  дар  сохаи комплекси  сузишворию  энергетики,  захирахои  табии,  танзими саноат, саноати мудофиави,  техника ва  технология,  саноати  маводи  сохтмон,хуроквори ва коркард фаъолиятро анчом медихад.

 

8. Вазорати  кишоварзи  ва  хифзи  табиати  Чумхурии   Точикистон.
734025, ЧТ, ш. Душанбе, х. Рудаки, 44.
Тел.: (992-37) 221-15-96, 221-10-94
факс: 221-57-94.

•  Вазорат  тахия ва татбики  сиёсати  ягонаи  давлати  ва
танзими  меъёрии  хукукии  сохаи  кишоварзи,  хифзи табиат,  истифодаи самараноки захирахои табии ва обухавосанчиро амали месозад.

 

9. Вазорати   наклиёт   ва   коммуникатсияи  Чумхурии  Точикистон
734042, ЧТ, ш. Душанбе, к. С.Айни, 14.
Тел.: (992-37) 221-17-13
факс: 221-20-03.
Сурогаи электрони: mintrans@tajnet.com.
• Вазорат функсияхои пешбурди сиёсати  давлати  ва  танзими  меъёри  хукукиро  дар  сохаи  авиатсияи граждани,  наклиёти рохи охан,  автомобили,  шахри,  барки ва саноати, хочагии  роххо,  технологияхои  иттилооти,  алокаи  барки  ва  почтави (муросилоти), аз чумла дар сохаи истифодабарии технологияхои иттилооти дар ташаккули захирахои давлатии иттилооти ва таъмини  дастраси  онхо, рушди   системахои   радиошунавони   ва  телевизион,  истифодабари  ва конверсияи спектри радиобасомадхо ба анчом мерасонад.

 

10. Вазорати  мелиоратсия ва захирахои оби Чумхурии Точикистон 734054, ЧТ, ш. Душанбе, к. Шамси, 5 / 1
Тел. (992-37) 235-35-66, 235-35-54
fax: 221-20-31, 235-76-68
Сурогаи электрони: taj_water@mail.ru


•Вазорат оид ба тахияи сиёсати ягонаи давлати ва танзими меъёрии хукуки дар сохаи мелиоратсияи заминхои обёришаванда,  истифода ва  нигахдошти  объектхои  хочагии об,  ташакулёби,  истифода ва хифзи захирахои об,  сохтмон,  таъмини  дсхот  бо  об  ва  обёрии  чарогоххо фаъолиятро анчом медихад.

 

11. Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон
734024, ЧТ, ш. Душанбе, к. Чехов  
Тел.: (992-37) 221-46-05
факс: 221-70-41.
Сурогаи электрони: malumot@netrt.org.


• Вазорат  дар  сохаи  маориф  буда,  сиёсати ягонаи давлати ва танзими меъёрии хукукиро дар сохаи маориф,  фаъолияти илмию техники,   тарбия,  васояту  парастори,  дастгири  ва  хифзи  нчтимоии хонандагон ва тарбиятгирандагони муассисахои таълимиро амали менамояд.

 

12. Вазорати  фарханги  Чумхурии  Точикистон 
734025, ЧТ, ш. Душанбе, х.Рудаки, 34.
Тел.: (992-37) 221-03-05, 221-53-70
факс: 221-53-07.

• Вазорат вазифахои  оид  ба татбики сиёсати ягонаи давлатирр дар сохаи фарханг, санъат,  фарољати  мадани,  матбуот,  табъу  нашр,  хифзу  тармим   ва истифодаи  ёдгорихои  таърихиву  фарханги,  химояи  хукукхои  муаллиф, озодии вичдон ва фаъолияти ташкилотхои  дини,  назорати  риояи  хукуку ухдадорихои  шахсони хукуки ва вокеи дар доираи салохияти худ мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон амали менамояд.

 

13. Вазорати  тандурустии  Чумхурии  Точикистон.
734025, ЧТ, ш. Душанбе, к. Шевченко, 69.
Тел.: (992-37) 221-18-35, 221-06-73, 221-04-63, факс: 221-75-25.
Сурогаи электрони: vazir@tjinter.com;  presscenter_mz@mail.ru
Web: www.health.tj

Вазорат ба тахия  ва  татбики  сиёсати  ягонаи  давлатт ва батанзимдарории меъёрии хукукии фаъолият дар сохаи хифзи саломатии ахоли масъул аст.

 

14. Вазорати мехнат ва хифзи ичтимоии ахолии  Чумхурии  Точикистон
734026, ЧТ, ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2.
тел.(992-37) 236-11-59, 235-18-18
факс: 235-18-18

Вазорат татбики сиёсати ягонаи  давлати  ва  батанзимдарории меъёрии   хукукиро   дар   сохаи  мехнат,  шуљл,  таълими  калонсолон, мухочират, сугуртаи ичтимои ва хифзи ичтимоии ахоли анчом медихад.

 

15. Кумитаи давлатии амнияти миллии Чумхурии Точикистон

734025, ЧТ, ш. Душанбе, к. Техрон, 8.
Тел.: (992-37) 221-23-12,
факс: 221-23-12

 

16. Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон
734043, ЧТ, ш. Душанбе,  к. А.Сино, 126
Тел.: (992-37) 235-56-35,
факс: 235-78-74

 

17. Кумитаи давлатии омории Чумхурии Точикистон.
734025, ЧТ, ш. Душанбе, к. Бохтар, 17
Тел.: (992-37) 223-25-53
факс: 221-43-75.
Сурогаи электрони: stat@tojikiston.com
Web: www.stst.tj

• Кумита  сохаи   сиёсати бахисобгирию омори ва тахлили иктисоди мебошад,  ки  вазифаи  пешбурди сиёсати  давлат  ва  ба танзим даровардани меъёрхои хукукиро дар бахши омори давлати ба амал мебарорад.

 

18. Кумитаи   давлатии  сармоягузори  ва  идораи  амволи  давлатииЧумхурии  Точикистон .
 734025, ЧТ, ш. Душанбе, х. Рудаки, 44.
тел.: (992-37) 221-86-59
факс: 221-75-50.
Web: http://www.amcu.gki.tj

• Кумита дар   доираи   салохияти   худ   сиёсати  давлати  ва батанзимдарории  меъёрии  хукукиро  дар  сохаи  инвеститсиони,  идораи амволи давлати,  рохбари ва амали намудани раванди љайридавлатигардони ва хусусигардонии моликияти давлати  дар  Чумхурии  Точикистон  татбик намуда,   манфиати   давлатро  хамчун  сохибмулк  намояндаги  мекунад, фаъолиятро оид ба ичрои барномахои дастгирии сохибкори анчом медихад.

 

19. Кумитаи  андоз  назди Хукумати Чумхурии Точикистон.
734018, ЧТ, ш. Душанбе, к. Н. Каробоев, 42/2.
тел.  (992-37) 233-08-50
факс: 221-10-48.

 -Кумита  дар  сохаи  назорати давлатии пардохти пурра ва саривактии андозхо,  ба љайр аз холатхое,  ки Кодекси андози Чумхурии  Точикистон ситонидани  андозхоро  аз  чониби  макомоти  дигар  пешбини намудааст, мебошад,  ки функсияхои таъмини ичро  ва  риоя  намудани  конунгузории андоз, тахияи механизмхои маъмурияти андоз бо максади таъмини воридоти саривакти ва пурраи андозхоро ба бучетхои хамаи  сатххо,  иштирок  дар тахияи  лоихахои  конунхо  ва  дигар  санадхои  меъёрии хукуки доир ба масъалахои андозбанди,  аз он чумла шаЧТномахо бо дигар  давлатхо,  ба андозсупорандагон  тавзех  додани хукук ва ухдадорихояшон ва сари вакт огох намудани андозсупорандагонро оид  ба  таљйирот  дар  конунгузории андоз ичро менамояд.

 


20. Кумитаи  телевизион  ва   радио   назди   Хукумати   Чумхурии Точикистон 
734025, ЧТ, ш. Душанбе, к. Чапаев,31
тел.: (992-37) 227-65-69, 227-75-27,227-74-97
факс: 221-24-90

• Кумита вазифаи оид ба гузаронидани сиёсати давлати, танзими меъёрии хукуки ва

рохбариро дар сохаи телевизион, радио ва кино амали мегардонад.

 

21. Кумитаи  холатхои  фавкулодда  ва  мудофиаи  граждании   назди
Хукумати   Чумхурии   Точикистон  
734025, ЧТ, ш. Душанбе, к. Лохути, 26.
Тел.: (992-37) 223-33-59
факс: 221-13-31


- Кумита дар сохаи татбики сиёсати  давлати  дар  сохаи  идораи  холатхои  фавкулодда  ва  мудофиаи  граждани,  танзими меъёрии хукуки,  хизматрасонии давлати ва идораи моликияти  давлати,  пешбурди сиёсати ягонаи давлати оид ба омодаги ва хифзи ахоли, иншооти иктисоди ва худуди Чумхурии Точикистон аз окибатхои холатхои фавкулоддаи замони осоишта  ва  чанг фаъолият менамояд,  мачмуи чорабинихои умумидавлати, хукуки, мудофиави ва дигар чорабинихоро, ки ба хифзи ахоли, иктисодиёт ва  худуди Чумхурии Точикистон аз окибатхои холатхои фавкулоддаи дорои хусусияти табии ва техногени,  инчунин  хангоми  сар  задани  амалиёти чанги нигаронида шудаанд, хамоханг месозад.

 

22. Хадамоти гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон.
734025, ЧТ, ш. Душанбе, к. Бухоро, 50.
тел.: (992-37) 221-35-88, 221-16-92
факс: 221-60-69.
 
- Хадамот оид ба масъалахои  фаъолияти  гумруки  буда,  бо  максадхои  гумруки  татбики мустакими вазифахоро дар сохаи фаъолияти гумруки мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон таъмин менамояд.

 

23. Агентии давлатии оид назоратии молияви ва мубориза бо корупсия Чумхурии Точикистон
734023, ЧТ, ш. Душанбе, х. Рудаки, 78.
Тел.: (992-37) 221-45-49,
факс: 221-68-97

 

24. Агентии назорати маводи мухаддир назди Президенти Чумхурии Точикистон
734018, ЧТ, ш. Душанбе, к. Н. Каробоев, 52
Тел.: (992-37) 233-90-14,
факс: 234-81-29

 

25. Агентии  заминсози,  геодези  ва  харитасозии  назди  Хукумати
Чумхурии  Точикистон
734033, ЧТ, ш. Душанбе, к. Абай, 4/1
тел.: (992-37) 221-73-21, 221-28-48, 231-46-02
факс: 231-14-87


• Агенти барои холат  ва  тахияи сиёсати ягонаи давлати дар сохаи муносибатхои марбут ба корхои  давлатии  заминсози,  кадастри  заминхо,  топографи- геодези, аэрокайхони ва харитасози; назорати давлатии истифода ва хифзи заминхо, геодезия, инкишофи минбаъдаи    сатхи   техникии   корхои   давлатии   топографи-геодези, аэрокайхони ва харитасози; гузаронидани   корхои   давлатии   заминсози,  кадастри  замин, топографи-геодези,  аэрокайхони, харитасози, корхои илми-тадкикоти оид ба омузиши захирахои табии бо истифодаи аксбардории аэрокайхони, барои таъмини  сохахои  иктисодиёт  ва  комплекси  мудофиавии   чумхури   бо махсулоти   топографи-геодези   ва   харитасози,  маводи  аэрокайхони, кадастри,  бакайдгирии хукуки заминистифодабарандагон ва анчом  додани ислохоти замин масъул аст.

 

26. Агентии сохтмон ва меъмории назди Хукумати Чумхурии Точикистон
734025, ЧТ, ш. Душанбе, к. Хусейнзода, 36
тел.: (992-37) 221-88-53
факс: 221-36-90.
Сурогаи электрони: agentstroy@mail.ru

•  Агенти  фаъолиятро чихати пешбурди сиёсати давлати, танзими меъёрии хукуки, хизматрасонии давлати  ва  идораи  амволи  давлати  дар  сохаи шахрсози,  сохтмон ва меъмори анчом медихад.

 

27. Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои  назди Хукумати ЧТ.
734018, ЧТ, ш. Душанбе, к. Н. Каробоев, 42/2
тел.: (992-37) 233-64-67, 234-63-65, факс: 234-19-33.
Сурогаи электрони: stndart@tajik.net.


• Агентии сиёсати ягонаи давлатиро дар сохаи стандартизатсия, метрология,  сетрификатсия амали мебарад.

 

28. Саридораи бойгонии назди Хукумати Чумхурии Точикистон.
734018, ЧТ, ш. Душанбе, к. Н. Карабоев, 38 / 1  
тел.: (992-37) 233-95-71, 233-63-52.
Сурогаи электрони: archive@mail.ru.

- Саридораи  бойгони  вазифахои  кабули  санадхои  меъёрии  хукуки, назорати  риояи  конунгузори  оид ба кори бойгонидори ва коргузори дар макомоти давлати,  муассисахо,  корхонахо ва дигар  ташкилотхо,  сарфи назар  аз  шакли  моликият  ва  тобеияташон ичро менамояд ва ба холат, рушди минбаъда ва  такмили  кори  бойгонидори  дарЧумхурии  Точикистон масъул мебошад.

 

29. Саридораи  геологияи  назди   Хукумати   Чумхурии   Точикистон
734025, ЧТ, ш. Душанбе, к. М. Турсунзода, 27 
тел.: (992-37), 221-43-10, 221-49-01
факс: 227-27-29


•Саридораи  геология сиёсати давлатиро дар идоракуни  ва  танзими  омузиши  геологии каъри  замин,  самаранок  истифодабари ва азнавбаркароркунии захирахои ашёи  минерали  татбик  ва  амали  менамояд,  инчунии  Фонди  давлатии иттилооти  геологи  оид  ба  каъри  замини  Чумхурии  Точикистонро пеш мебарад.

 

30. Саридораи назорати давлатии  бехатарии  корхо  дар  саноат  ва
сохаи кухкории назди Хукумати Чумхурии Точикистон
734025, ЧТ, ш. Душанбе, к. М. Турсунзода, 27
тел.: (992-37), 221-33-17, 221-06-72,
факс: 223-44-81

- Саридора оид  ба  батанзимдарории меъёрии хукуки,  назорати риояи конунгузории сохахои бехатарии саноати,  истифодаи  окилона  ва  хифзи каъри  замин,  муомилоти  маводи таркандаи таъиноти граждани,  инчунин назорати омузиши геологии  каъри  замин  фаъолият  менамояд.  Рохбарии фаъолияти Саридораро Хукумати Чумхурии Точикистон ичро менамояд.

 

31. Кумитаи  чавонон,  варзиш  ва  сайёхии назди Хукумати Чумхурии
Точикистон
734025, ЧТ, ш. Душанбе, ул. Спортивная ,6.
тел.: (992-37) 235-10-24, 235-10-25
факс: 224-09-76
Web: http://www.kjvs.freenet.tj/ 


- Кумита функсияхо оид ба тахияи сиёсати ягонаи давлати ва танзими меъёрии хукуки  дар  сохаи  чавонон, рушди тарбияи чисмони ва туризмро анчом медихад.

 

32. Марказитадкикоти стратегии назди Президенти Чумхурии Точикистон

734025, ЧТ, ш. Душанбе, х.Рудаки, 40
Тел. / факс: (992-37) 221-11-00.
Сурогаи электрони: CCRRT-05@mail.ru.

 

33. Палатаи савдои саноати Чумхурии Точикистон.
734012, ЧТ, ш. Душанбе, к. Валаматзода, 21
Тел.: (992-37) 221-52-84, 221-77-43
факс: 221-14-80.
Сурогаи электрони: chamber@tpp.tj
 Web: www.tpp.tj

•  Палатаи савдои саноати фаъолияти худро бо максади мусоидат  ба рушди   иктисодии   Чумхурии   Точикистон,   хамгироии  он  ба  низоми хочагидории чахони, ташаккули зербинои муосири муносибатхои бозаргони, ба  вучуд  овардани  шароити  мусоид барои фаъолияти иктисодии хоричи, танзими муносиботи сохибкорон  бо  шарикони  ичтимоии  онхо,  тараккии хамачонибаи сохибкори,  робитахои тичоратию иктисоди ва илмию техникии сохибкорони Точикистон бо сохибкорони кишвархои хоричи анчом медихад.